Χαρακτική

Λίθινη εποχή XIΙ

Λίθινη εποχή XIΙ

Λιθογραφία σε πέτρα και ξυλογραφία, 1998 Διαστάσεις: 27×22...

Λίθινη εποχή VIII

Λίθινη εποχή VIII

Λιθογραφία σε πέτρα και ξυλογραφία, 1998 Διαστάσεις: 27×22...

Λίθινη εποχή Ι

Λίθινη εποχή Ι

Λιθογραφία σε πέτρα και ξυλογραφία, 1998 Διαστάσεις: 27×22...

Παράθυρο 6

Παράθυρο 6

Χαλκογραφία, 2005 Διαστάσεις: 33×33...

Παράθυρο 2

Παράθυρο 2

Χαλκογραφία, μικτή τεχνική, 2005 Διαστάσεις: 33×33...

Παράθυρο 13

Παράθυρο 13

Χαλκογραφία, μικτή τεχνική, 2005 Διαστάσεις: 33×33...