Αφαιρετικές Τοπιογραφίες

Καταστροφή (1988)

Καταστροφή (1988)

Μικτή Τεχνική Διαστάσεις: 25 x 35 εκ