Αφαιρετικές Τοπιογραφίες

Από την ενότητα «Αφαιρετικές τοπιογραφίες» μικτή τεχνική, 1990, 100x150

Από την ενότητα «Αφαιρετικές τοπιογραφίες»
μικτή τεχνική, 1990
Διαστάσεις: 100×150

 

Leave a Reply