Αφαιρετικές Τοπιογραφίες

Από την ενότητα «Αφαιρετικές τοπιογραφίες» μικτή τεχνική, 1988, 30x40

Από την ενότητα «Αφαιρετικές τοπιογραφίες»
μικτή τεχνική, 1988
Διαστάσεις: 30×40

 

Leave a Reply