Αφαιρετικές Τοπιογραφίες

Από την ενότητα «Αφαιρετικές τοπιογραφίες» μικτή τεχνική, 1988, 27x31

Από την ενότητα «Αφαιρετικές τοπιογραφίες»
μικτή τεχνική, 1988
Διαστάσεις: 27×31

 

Leave a Reply