Χαρακτική

Περιπλάνηση, wake up, Το φιλί

Περιπλάνηση, wake up, Το φιλί

Περιπλάνηση, wake up, Το φιλί Ξυλογραφίες έκαστον 2.20×25 εκ....

Ω! σύννεφο

Ω! σύννεφο

Λιθογραφία, 50 x 70, 2010

Κόκκινο φεγγάρι

Κόκκινο φεγγάρι

Λιθογραφία, 50  x 70, 2010 

Λυπιού

Λυπιού

Ξυλογραφία ένθετη στο βιβλίο «Λυπιού»

Λυπιού

Λυπιού

Ξυλογραφία ένθετη στο βιβλίο «Λυπιού»

Παρά προστάτας ‘νάχωμεν

Παρά προστάτας ‘νάχωμεν

Ξυλογραφία και εκτύπωση από ξύλινα και τυπογραφικά στοιχεία, 2013 Διαστάσεις:...