Ω! σύννεφο

Λιθογραφία, 50 x 70, 2010Ω! σύννεφο, Λιθογραφία, 50Χ70 , 2010

Leave a Reply