Σχέδια

Σχέδιο

Σχέδιο

κάρβουνο και ακρυλικό σε χαρτί. 2014

Σχέδιο κάρβουνο

Σχέδιο κάρβουνο

Σχέδιο, κάρβουνο σε χαρτί, 25χ35, 2014

Σχέδιο με μελάνι σε χαρτί

Σχέδιο με μελάνι σε χαρτί

Σχέδιο με μελάνι σε χαρτί, 25×35, 2014

Σχέδιο μελάνι

Σχέδιο μελάνι

Σχέδιο μελάνι σε χαρτί, 25×35, 2014

Σχέδιο από το ημερολόγιο “Οδυσσέας”

Σχέδιο από το ημερολόγιο “Οδυσσέας”

Σχέδιο από το ημερολόγιο της Εταιρείας Συγγραφέων...