Σχέδιο κάρβουνο

Σχέδιο κάρβουνο, 25χ35, 2014Σχέδιο, κάρβουνο σε χαρτί, 25χ35, 2014

Leave a Reply