Χρωματιστή Πολιτεία 4

«Χρωματιστή πολιτεία 4» έγχρωμο χαρακτικό σε λινόλεουμ, 2009, 10x10Έγχρωμο χαρακτικό σε λινόλεουμ, 2009
Διαστάσεις: 10×10

Leave a Reply