Χρωματιστή πολιτεία 6

«Χρωματιστή πολιτεία 6» έγχρωμο χαρακτικό σε λινόλεουμ, 2009, 10x10

Έγχρωμο χαρακτικό σε λινόλεουμ, 2009
Διαστάσεις: 10×10

 

Leave a Reply