Δάσος από μεταλλικά λουλούδια και μια περιστρεφόμενη κατσαρίδα

«Δάσος από μεταλλικά λουλούδια και μια περιστρεφόμενη κατσαρίδα», κατασκευή στο χώρο από 12 ξύλινα κουτιά, 1995, 45x40x40

Kατασκευή στο χώρο από 12 ξύλινα κουτιά, 1995
Διαστάσεις: 45x40x40

 

Leave a Reply