Έργο για ‘Μέσα Ζώντες 2’

mesa-zontes-22015 – Μικτή τεχνική
Το έργο εκτέθηκε στην έκθεση ‘Μέσα Ζώντες’, 22/10/2016 – 2/11/2016

Leave a Reply