Ερωτοτροπία με ένα σύννεφο και μια κεραία

Χάραγμα και ακρυλικά σε ξύλο, 2010«Ερωτοτροπία με ένα σύννεφο και μια κεραία», χάραγμα και ακρυλικά σε ξύλο, 2010

Leave a Reply