Κ. Π. Καβάφης, «14 ποιήματα»

Ένθετη ξυλογραφία για το βιβλίο Κ. Π. Καβάφης, «14 ποιήματα»Κ.Π. Καβάφης «14 ποιήματα»

Leave a Reply