Κουτιά Παιγνίδια

Από την ενότητα «Κουτιά παιγνίδια», μικτή τεχνική (ακρυλικά- σύρμα- πριονίδι, σε ξύλο), 1990, 27x41

Από την ενότητα «Κουτιά παιγνίδια»
Μικτή τεχνική (ακρυλικά- σύρμα- πριονίδι, σε ξύλο), 1990
Διαστάσεις: 27×41

 

Leave a Reply