Κουτιά Παιγνίδια

Από την ενότητα «Κουτιά παιγνίδια», μικτή τεχνική (ακρυλικά- σύρμα- πριονίδι, παπιέ μασέ σε ξύλο), 1990, 40x30

Από την ενότητα «Κουτιά παιγνίδια»
Μικτή τεχνική (ακρυλικά- σύρμα- πριονίδι, παπιέ μασέ σε ξύλο), 1990
Διαστάσεις: 40×30

Leave a Reply