Νέο Επίπεδο (τεύχος 33 – ειδική έκδοση 2)

Νέο Επίπεδο - 33ο τεύχος (2η ειδική έκδοση)Ειδική συλλεκτική έκδοση για την έκθεση μου ζωγραφικής «Τεχνοπαίγνιον» στην γκαλερί 3 τον Ιανουάριο του 2003

Leave a Reply