Νέο Επίπεδο (τεύχος 33 – ειδική έκδοση 3)

Νέο Επίπεδο - 33ο τεύχος (3η ειδική έκδοση)

Ειδική έκδοση για την έκθεση μου χαρακτικής 1975-2005 στη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας «Αλ. Κοντόπουλος» Φεβρουάριος – Μάρτιος 2006

Leave a Reply