Νέο Επίπεδο (τεύχος 33)

Νέο Επίπεδο - 33ο τεύχος

Με αυτό το τεύχος αφιέρωμα στον Ματθαίο Μουντέ το περιοδικό το 2001 αναγγέλλει την αναστολή της λειτουργίας του (αρχίζουν τα ανοίγω – κλείνω του περιοδικού)

Leave a Reply