Νέο Επίπεδο (τεύχος 7)

Νέο Επίπεδο - 7ο τεύχος

Ο ζωγράφος Μιχάλης Μανουσάκης ζωγραφίζει στο χέρι 2.500 καρπουζάκια τα οποία επικολλήθηκαν στο εξώφυλλο του περιοδικού.

Leave a Reply