Τεχνοπαίγνιον (τεύχος 1)

Τεχνοπαίγνιον - 1ο τεύχος

Τον Απρίλιο του 2003 εκδίδεται το περιοδικό «Ταιχνοπαίγνιον» με νονό τον Παντελή Μπουκάλα. Τεύχος συλλεκτικό σε 400 αριθμημένα αντίτυπα και ένθετα αριθμημένα και υπογεγραμμένα χαρακτικά. Εκδόθηκαν πέντε τεύχη.

Leave a Reply