Το παράθυρο της εικόνας

Από την ενότητα «Το παράθυρο της εικόνας», μικτή τεχνική, 1991

Από την ενότητα «Το παράθυρο της εικόνας»
Μικτή τεχνική, 1991

 

Leave a Reply