Τροχός II

«Τροχός II», χαρακτικό σε λινόλεουμ, 1984, 30x20,5Χαρακτικό σε λινόλεουμ, 1984
Διαστάσεις: 30×20,5

Leave a Reply