Βαθυέρυθρο

Χαρακτικό τυπωμένο από λινόλεουμ για το βιβλίο «Βαθυέρυθρο»Βαθυέρυθρο

Leave a Reply