Ζωγραφική

Η Γραφή

Η Γραφή

Μικτή τεχνική, 2002 Διαστάσεις: 31×27...

Αφαιρετικές Τοπιογραφίες

Αφαιρετικές Τοπιογραφίες

Από την ενότητα «Αφαιρετικές τοπιογραφίες» μικτή τεχνική, 1989 Διαστάσεις:...

Αφαιρετικές Τοπιογραφίες

Αφαιρετικές Τοπιογραφίες

Από την ενότητα «Αφαιρετικές τοπιογραφίες» μικτή τεχνική, 1988 Διαστάσεις:...

Αφαιρετικές Τοπιογραφίες

Αφαιρετικές Τοπιογραφίες

Από την ενότητα «Αφαιρετικές τοπιογραφίες» μικτή τεχνική, 1988 Διαστάσεις:...

Αφαιρετικές Τοπιογραφίες

Αφαιρετικές Τοπιογραφίες

Από την ενότητα «Αφαιρετικές τοπιογραφίες» μικτή τεχνική, 1988 Διαστάσεις:...

Αφαιρετικές Τοπιογραφίες

Αφαιρετικές Τοπιογραφίες

Από την ενότητα «Αφαιρετικές τοπιογραφίες» μικτή τεχνική, 1990 Διαστάσεις:...